Kupriinid

Essee umbes Hea, kui teed, hea, kui leiad – heade tegude filosoofia

Lapsepõlvest peale õpetatakse meid tegema häid tegusid, aitama meid ümbritsevaid inimesi ja olema usaldusväärsed inimesed. Seda õpetust antakse edasi põlvest põlve ja paljudel meist on kujunenud elustiil, mis teeb head nii endale kui ka ümbritsevatele.

Populaarse ütluse "Good you do, good you find" järgi, kui teeme häid tegusid, on meil elus häid asju. Tõepoolest, kui aitame inimesi, toetame neid ja julgustame neid jätkama võitlust, ei tee me head mitte ainult neile, vaid ka endale. Mitu korda saavad need head teod tasu eest, tänu ja kiindumusega inimestele, kes on meile antud abi eest tänulikud.

Heateod ei pea olema ilmtingimata suured või kallid teod, vaid ka väikesed ja ebaolulised, nagu naeratus, hea sõna või raskel ajal ulatatud käsi. Need võivad muuta saatusi, tuua lootust ja tuua valgust raskeid aegu läbivate inimeste ellu. Samuti võivad heateod tuua positiivseid muutusi ka ühiskonnas, osaledes heategevuslikus tegevuses või toetades õilsaid eesmärke.

Heategevus ja altruism on voorused, mida ei tohiks praktiseerida ainult pidude või kriiside ajal, vaid ka iga päev, iga hetk. Olla hea mees, mees, kes teeb head, on isiklik valik ja viis elada rahuldust pakkuvat ja rahuldust pakkuvat elu. Me ei peaks ootama tänu ega tasu, vaid olema oma kavatsustes ausad ja avatud, teades, et see, mida me anname, tuleb meile ühel või teisel viisil tagasi.

Maailmas, kus isekus ja omakasu näivad olevat esmatähtsad, võib idee teha head ilma midagi vastu saamata tunduda pisut aegunud või isegi naiivne. Idee "teed head, head saad" on aga olulisem kui kunagi varem ja peaks olema väärtus, mida me ühiskonnas kasvatame ja edendame.

Olgu selleks abivajava sõbra abistamine, heategevuseks annetamine või võõrale lahke žest – head tegemine midagi vastu ootamata on üllas ja tark tegu. See ei saa mitte ainult meid ümbritsevate inimeste elu oluliselt muuta, vaid võib tuua ka palju isiklikku rahulolu ja eneseteostust.

Heategevus ei pea olema midagi suurejoonelist ega eriti suurt. Väikesed igapäevased žestid, nagu naeratus või komplimendi tegemine, võivad meid ümbritsevate inimeste elu oluliselt muuta. Need toimingud mitte ainult ei tekita teistes hea enesetunde, vaid võivad aidata luua ka positiivsemat ja koostöövalmimat sotsiaalset keskkonda.

Samuti on oluline olla teadlik mõjust, mida me ümbritsevale maailmale avaldame, ja tegutseda vastutustundlikult. Olgu selleks energiatarbimise vähendamine, ringlussevõtt või keskkonnasõbralike toodete ostmine – igaüks meist saab teha oma igapäevaelus väikseid muudatusi, mis aitavad kaitsta keskkonda ja loodusvarasid.

Lõpuks on mõiste "hea, mida teete, head ka saad" seotud ideega olla hea ja eetiline inimene. Valides teha head, ei paranda me mitte ainult oma elu ja meid ümbritsevaid inimesi, vaid aitame ka ehitada paremat ja õiglasemat ühiskonda.

Kokkuvõtteks võib öelda, et "head teed, hea, kui leiate" on lihtne, kuid sügav väljend, mis tuletab meile meelde heade tegude ja altruismi tähtsust meie elus. Läbi kaasamise, empaatia ja austuse saame olla eeskujuks meid ümbritsevatele ja tuua kaasa positiivseid muutusi, mida maailm nii väga vajab.

esitlus pealkirjaga "Sul läheb hästi, leiad hästi"

 
Heade tegude eelised

Sissejuhatus:

Ümberkaudsetele heategu on kasulik käitumine mitte ainult neile, kes saavad, vaid ka neile, kes neid žeste teeb. Aja jooksul on erinevad uuringud näidanud heade tegude füüsilist, vaimset ja sotsiaalset kasu alates stressi ja depressiooni vähendamisest kuni immuunsüsteemi parandamiseni. Selles artiklis uurime heade tegude tähtsust ja nendest saadavat kasu nende tegijatele ja kogukonnale tervikuna.

Heade tegude roll stressi ja ärevuse vähendamisel:

Heateod võivad vähendada stressi ja ärevuse taset, suurendades serotoniini ja dopamiini taset – kahte neurotransmitterit, mis mõjutavad inimese meeleolu ja heaolu. Uuringud on näidanud, et inimestel, kes teevad häid tegusid, on kõrgem serotoniini ja dopamiini tase, mis muudab nad õnnelikumaks ja lõdvestunud. Samuti võib teiste abistamine vähendada stressi ja ärevust, parandades enesehinnangut ja väärtustunnet.

Lugege  Minu õigused / inimõigused – essee, aruanne, kompositsioon

Heategude mõju tervisele:

Uuringud näitavad, et headel tegudel võib olla positiivne mõju füüsilisele tervisele, vähendades vererõhku, südamehaiguste riski ja põletikke. Samuti näitas uuring, et vabatahtlikel inimestel on väiksem tõenäosus dementsuse tekkeks kui neil, kes seda ei tee. Kasu tervisele on tõenäoliselt seotud asjaoluga, et head teod vähendavad stressi ja parandavad enesehinnangut, mis võib viia üldise tervisliku eluviisini.

Heade tegude mõju inimestevahelistele suhetele:

Head teod võivad aidata luua paremaid ja tugevamaid inimestevahelisi suhteid. Ümbritsevate inimeste aitamine võib luua inimeste vahel usalduse ja austuse sideme ning see võib kaasa tuua avatuma suhtluse ja suhete paranemise. Lisaks, kui inimesed teevad koos häid tegusid, näiteks vabatahtlikuna organisatsioonis, võivad nad luua kogukonna ja luua tugeva sideme.

Heategevus kui altruismi tegu

Heategevus ei pea alati olema omakasupõhine tegevus. Sageli teevad inimesed oma heategusid kavatsusega teisi aidata ja maailma paremaks muuta. Need altruismi teod on kõige väärtuslikumad ja võivad tuua kaasa olulisi positiivseid muutusi meie kogukondades.

Kasu ja mõju vaimsele tervisele

Heateod ei mõjuta mitte ainult neid, kes neid vastu võtavad, vaid ka neid, kes neid teevad. Uuringud näitavad, et headuse teod võivad suurendada õnnetunnet ja eluga rahulolu ning vähendada stressi ja ärevust. Sellel võib olla oluline positiivne mõju vaimsele tervisele.

Heategevus ja suhete loomine

Heategude teine ​​positiivne tagajärg on see, et need võivad aidata luua ja tugevdada suhteid meid ümbritsevate inimestega. Abistavate ja toetavate tegude kaudu saame luua tugevamad sidemed oma pere, sõprade ja kogukonnaga. Need suhted võivad rasketel aegadel olla hindamatud ning tuua meie ellu rõõmu ja rahulolu.

Heategevuslike tegude mõju ühiskonnale

Lõpuks võivad heategevused avaldada märkimisväärset mõju kogu ühiskonnale. Oma eeskujuga saame inspireerida ja julgustada teisi inimesi tegema heategusid ning pühendama oma aega ja ressursse teiste abistamisele. Nii saame aidata luua paremat ja heldemat maailma, kus kõiki inimesi koheldakse austuse ja kaastundega.

Järeldus

Kokkuvõtteks võib öelda, et "hea teete, hea, kui leiate" on elupõhimõte, mida me kõik peaksime järgima. Meie tänased tegevused võivad avaldada positiivset või negatiivset mõju meie elule ja meid ümbritsevatele inimestele ning hea tegemine on valik, mida saame teha igal oma eluhetkel. Selleks, et kaasa lüüa ja head teha, pole vaja oodata kriisi või väljakutset. Iga väike või suurem žest võib muuta ja tuua naeratusi ja rõõmu meid ümbritsevate inimeste ellu. Lõpetuseks – hea tegemine on ka viis parandada oma elukvaliteeti, tunda end rahulolevana ning aidata kaasa meie kõigi parema ja harmoonilisema keskkonna loomisele.

Kirjeldav kompositsioon umbes Hea, mida teeme, tuleb meile tagasi

 
Headus on üks olulisemaid inimväärtusi ja esindab elustiili, mis võib tuua palju kasu meile ja meid ümbritsevatele inimestele. Hea, mida teeme, tuleb ühel või teisel viisil meieni tagasi ja seda ideed peame igapäevaselt rakendama.

Esimene samm hea tegemisel on olla teadlik oma võimest teisi aidata. Võib tunduda raske leida aega või ressursse, et aidata, kuid tegelikult on palju pisiasju, mida saame teha, mis võivad oluliselt muuta. Olgu selleks siis eaka naabripoekottidega abistamine või kurva välimusega inimesele naeratamine ja tere ütlemine – iga žest loeb.

Teine viis head teha on meie kogukonnas osalemine. See võib hõlmata vabatahtlikku tööd mittetulundusühingutes või raha kogumise kampaaniates osalemist meile olulistel põhjustel. Kogukonna kaasamine ei anna meile mitte ainult võimalust head teha, vaid ka luua ühenduse ühiste huvidega inimestega ja tunda end ümbritseva maailmaga rohkem seotuna.

Oluline on meeles pidada, et heateod, mida me teeme, ei pea olema kavatsusega midagi vastu saada. Kui teeme head lihtsalt tunnustuse saamiseks või millegi vastutasuks, siis ei saa oodata positiivseid mõjusid. Selle asemel peaksime tegema head siirast soovist aidata ja parandada meid ümbritsevate inimeste elu.

Lugege  Loodus – essee, aruanne, kompositsioon

Lõpuks peame meeles pidama, et hea, mida teeme, tuleb ühel või teisel viisil meieni tagasi. Olgu see siis rahulolutunne, mille saame, kui kedagi aitame, või positiivsed suhted, mille loome ümbritsevate inimestega, igal heateol on positiivne mõju meile ja meie ümber olevatele inimestele. Seetõttu peame julgustama seda ideed ja julgustama inimesi oma igapäevaelus head tegema.

Jäta kommentaar.