məzmun

İnşa haqqında "Yerin köklərində həyat - bir ağac olsaydım"

 

Mən bir ağac olsaydım, sadəcə bir bitki deyil, əsl həyatın və müdrikliyin simvolu olardım. Kiçik bir toxumdan böyüməyə başlayardım, güclü köklərimlə torpağı sarardım, yarpaqlarımdan, budaqlarımdan canlanırdım. Mən bir çox insan və heyvan nəsillərindən çox yaşayacaq və dünyamda baş verən dəyişikliklərin şahidi olacağım üçün zamanın və dəyişikliyin sübutu olardım.

Səs-küy və səs-küylə dolu bir dünyada köklərim yerə möhkəm basmış, heyvanlara və insanlara sığınacaq verən geniş, kölgəli tacımla sülh və sakitlik vahəsi olardım. Təbiətin gözəlliyindən zövq almaq və daxili dinclik tapmaq istəyənlərin hamısının toplaşdığı yer olardım. Mən dünyanın səssiz bir müşahidəçisi olardım və ətrafımdakıların hamısına işığımı, enerjimi və müdafiəmi təmin edərək həmişə orada olardım.

Ancaq bir ağacın həyatı asan olmazdı. Böyüməyə başlayanda mənə təsir edə biləcək hava və digər ətraf mühit amillərinə qarşı həssas olardım. Mən meşələrin qırılmasının və ətraf mühitin pisləşməsinin şahidi olardım və bu mənim üçün çox ağrılı olardı. Bununla belə, kiçik bir toxum böyüyüb böyük və qüdrətli bir ağaca çevrilə bildiyi kimi, mən də ümid və yenilənmə simvolu olardım.

Mən bir ağac olsaydım, meşənin ən hündür və ən gözəl ağacı olardım. Yayda yaşıl, həcmli yarpaqlar geyinərdim, payızda isə rəngini qırmızı, narıncı və sarı çalarlara dəyişərdim. Qışda boş olardım, amma hər hansı bir fırtına qarşısında möhkəm və mətanətlə dayanmağa davam edərdim. İstirahət etmək üçün yer axtaran quşlara və vəhşi təbiətə sığınacaq verməyə, küləkdən və yağışdan qorunmağa çalışardım. İnsanların hüzur və daxili rahatlıq tapa biləcəyi yer olardım.

Mən bir ağac olsaydım, həyatın dövranı və ətraf mühit üçün əhəmiyyətimin fərqində olardım. Mən oksigen istehsal edib havanı süzərək təmiz və sağlam ətraf mühitin qorunmasına kömək edərdim. Mənim köklərim torpağı digər bitkilər üçün yaxşı vəziyyətdə saxlamağa və torpaq eroziyasının qarşısını almağa kömək edərdi. Davamlılıq və əzmkarlıq nümunəsi, ətraf mühiti qorumaq və yaxşılaşdırmaq üçün nümunə olardım.

Mən bir ağac olsaydım, iqlim dəyişikliyindən və onun meşələrə və ətrafdakı ekosistemlərə təsirindən də xəbərdar olardım. Bu dəyişikliklərə uyğunlaşmağa, güclü və sağlam qalmağa çalışardım. Mən də ətrafımdakı digər ağac və bitkiləri bu dəyişikliklər qarşısında uyğunlaşmağa və güclü qalmağa təşviq edərdim. Mən məruz qaldığım şərtlərdən və çətinliklərdən asılı olmayaraq, dözümlülük və əzmkarlıq nümunəsi olardım.

Nəhayət, mən bir ağac olsaydım, həyatımla, dünyaya verdiklərimlə fəxr edərdim. Çiçəkləşə bildiyim və ətrafımdakı dünyaya sevinc gətirə bildiyim hər gün üçün minnətdar olardım. Mən təbiətin davamlılığının və gözəlliyinin simvolu olardım və insanlara ətraf mühitlə əlaqə saxlamağı və onlara qayğı göstərməyi öyrədərdim ki, onlar təbiətlə harmoniyada yaşaya bilsinlər.

Nəticə olaraq, ağac olmaq, əsaslı şəkildə planetimizin həyatının və varlığının bir hissəsi olmaq olardı. Ağac bizim və digər canlılar üçün təkcə qida və oksigen mənbəyi deyil, həm də Yer kürəsinin təbii dövrünün mühüm hissəsidir. Bir ağac yüzlərlə, hətta minlərlə il yaşaya bilər, mövsümdən və ətraf mühit şəraitindən asılı olaraq daim öz forma və rənglərini dəyişir. Ağac həm də sabitlik və inamın emblemi ola bilər, daim dəyişən mənzərədə mühüm istinad nöqtəsini təmsil edir.

İstinad başlığı ilə"Ağacın həyatının sirləri"

Giriş:

Ağaclar ekosistemimizin həyati bir hissəsi olmaqla, təbiətin ən təsir edici canlılarından bəziləridir. Onlar bizi təmiz hava, qida və faydalı tikinti materialları ilə təmin edir, lakin hər şeydən əvvəl öz gözəlliyi və müxtəlifliyi ilə gözlərimizi sevindirir. Bəzən statik varlıqlar kimi görünsələr də, ağacların öz həyat dövrü var və kəşf etməyə dəyər bir çox maraqlı sirləri gizlədir.

Ağacın həyat dövrü

Ağaclar da insanlar kimi həyatın müxtəlif mərhələlərindən keçir. Onlar toxum kimi başlayırlar, cücərirlər və şitil olurlar. Sonra böyüdükcə yetkinləşirlər və taclarını və gövdələrini inkişaf etdirirlər. Bir anda yarpaqlarını itirməyə və qurumağa başlayırlar, qocalığa çatırlar, bundan sonra həyat dövrünü tamamlayır və düşürlər. Bu mərhələlərdə ağaclara hava şəraiti, torpaq və digər ətraf mühit amilləri təsir edir.

Oxuyun  Mənim Evim - İnşa, Hesabat, Kompozisiya

Ağac ünsiyyətinin sirləri

Ağacları danışan varlıqlar kimi təsəvvür edə bilməsək də, onlar bir-biri ilə inanılmaz dərəcədə mürəkkəb üsullarla ünsiyyət qururlar. Bəzi ağaclar qida maddələrini kökləri vasitəsilə yaxınlıqdakı fidanlara ötürə bilər, digərləri isə qonşularını həşərat istilası kimi təhlükələrdən xəbərdar etmək üçün kimyəvi maddələr buraxa bilər. Bu fenomen "kimyəvi əlaqə" kimi tanınır və görünür, bir ağacın həyatının sirlərindən biridir.

Ağaclar və ətraf mühit

Ağaclar ətraf mühitin mühüm elementidir, iqlimə və ekosistemin digər aspektlərinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Onlar havadan karbon qazını udur və fotosintez yolu ilə oksigenə çevirir, bununla da istixana effektini azaldır və havanın keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Bundan əlavə, ağaclar torpaq eroziyasının qarşısını alır və geniş çeşidli canlılar üçün sığınacaq və qida təmin edir.

Cəmiyyətdə ağacın təhlükəsizliyi və faydaları

Artan urbanizasiya ilə insanlar təbiətlə əlaqəni itirməyə başlayır və bir ağacın öz icmalarında təmin edə biləcəyi faydaları unudurlar. Bu bölmədə biz ağacların şəhər mühitindəki əhəmiyyətini və onların insanlara və ətraf mühitə verdiyi faydaları müzakirə edəcəyik.

Havanın keyfiyyətinə töhfə

Ağaclar fotosintez prosesi ilə havadan karbon qazını udur və oksigen istehsal edir. Bu, şəhər havasının çirklənməsini azaltmağa və nəfəs aldığımız havanın keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edir. Ağaclar həmçinin havadakı toz və digər hissəciklərin miqdarını azaltmağa qadirdir ki, bu da insanların sağlamlığının qorunmasına kömək edir.

Ekoloji faydalar

Ağaclar torpaq eroziyasını və daşqın riskini azaltmaqla ətraf mühitə müsbət təsir göstərir. Ağac kökləri torpağı möhkəm saxlamağa kömək edir və güclü yağışlar zamanı suyun axmasının qarşısını alır. Ağaclar həmçinin kölgə salmaq və yarpaqlardan suyun buxarlanması vasitəsilə şəhər temperaturunu azaltmağa kömək edə bilər.

İnsan sağlamlığına və rifahına müsbət təsir

Ağaclar insan sağlamlığına və rifahına əhəmiyyətli faydalar verir. Tədqiqatlar göstərir ki, ağaclara məruz qalma stres və narahatlıq səviyyələrini azalda bilər və əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır. Ağaclar həmçinin şəhər səs-küy səviyyələrini azaltmağa kömək edə bilər ki, bu da daha sakit və daha rahat bir mühitə kömək edir.

Ağacların mühafizəsi və əkilməsinin əhəmiyyəti

Şəhər mühitində mövcud ağacların mühafizəsi və yeni ağacların əkilməsi üçün tədbirlərin görülməsi vacibdir. Bu tədbirlər ağacların qanunsuz kəsilməsindən, xəstəlik və zərərvericilərdən qorunmasını, eləcə də şəhər ərazilərində yeni ağacların əkilməsini əhatə etməlidir. Bu tədbirləri həyata keçirməklə biz şəhər mühitinin sağlamlığının qorunmasına və insanlar üçün daha xoş və sağlam mühitin yaradılmasına kömək edə bilərik.

Nəticə

Nəticə olaraq qeyd edək ki, ağaclar malik olduğumuz ən mühüm təbii sərvətlərdən biridir və planetimizin ekoloji tarazlığının qorunmasında həlledici rol oynayır. Bu yaşıl nəhənglər bizi təmiz hava ilə təmin etməklə yanaşı, həm də sellərdən, güclü küləklərdən, torpaq eroziyasından qoruyur. Bundan əlavə, ağaclar bir çox heyvan növləri üçün vacibdir və təbiətin və həyatın özünün simvoludur. Buna görə də, biz bu təbiət möcüzələrini qoruyub saxlamağı və onların davamlı gələcəyini təmin etmək və gələcək nəsillər üçün sağlam bir mühitə sahib olmağımızı təmin etməliyik.

Təsviri kompozisiya haqqında "Mən bir ağac olsaydım"

 

Ağacın kölgəsi altında

Mən kiçik olanda babam və babamın evinin həyətindəki ağacın kölgəsində oturmağı xoşlayırdım. Mən o nəhəng ağacın sığınacağında yaşayan balaca bir elf kimi olduğumu təsəvvür etdim. Amma indi qocaldığım üçün daha çox düşünürəm ki, mən ağac olsaydım necə olardım.

Mən bir ağac olsaydım, günəşin isti şüalarını tutmaq üçün böyüməyə və budaqlarımı səmaya doğru uzatmağa başlayardım. Mən quşların, heyvanların evi olardım, insanlar isti yay günlərində kölgəm altında dincəlməkdən məmnun olardılar. Payızda yaşıl yarpaqlarım və rənglərimlə fəxr edərdim. Mən güclü və dözümlü olardım və yerin dərinliklərində olan köklərim güclü tufanlar zamanı məni möhkəm lövbərdə saxlayacaqdı.

Mən bir ağac olsaydım, ətraf mühitin sağlam olmasına kömək edə bilərdim. Karbon dioksidi və digər çirkləndiriciləri udmaqla və oksigen buraxmaqla havanı təmizləyərdim. Mən bir ekosistemin bir hissəsi olardım və bütün canlılar üçün balanslaşdırılmış mühit yaratmağa kömək edərdim.

Ancaq ağac olmaq təkcə onun verdiyi faydalarla bağlı olmayacaq. İqlim dəyişikliyi və insan fəaliyyəti kimi xarici amillərə qarşı həssas olardım. Ev tikmək və ya kənd təsərrüfatı və sənaye üçün yol açmaq üçün kəsiləcəkdim. Düşünürəm ki, meşələrin qırılması və heyvanların yaşayış yerlərinin məhv edilməsinin şahidi olmaq kədərli olardı.

Oxuyun  Kitab mənim dostumdur - İnşa, Hesabat, Kompozisiya

Nəticə olaraq, mən bir ağac olsaydım, təbiətin və ekosistemin vacib bir hissəsi olardım. İnsanlar üçün dəyərli bir mənbə olardım, amma onların hərəkətləri qarşısında da həssas olardım. Təbiətə təsirimizdən xəbərdar olmaq və ətraf mühiti qorumaq və qorumaq üçün addımlar atmaq vacib olardı.

Şərh yaz.