məzmun

İnşa haqqında "Şeir olsaydım"

Şeir olsaydım, ürəyimin nəğməsi, duyğu və həssaslıqla dolu sözlərdən ibarət bəstə olardım. Əhval və hisslərdən, sevinc və kədərdən, xatirələrdən və ümidlərdən yaranardım. Mən qafiyə və metafora olardım, həm də hiss etdiklərimi tam ifadə edən sadə söz olardım.

Mən bir şeir olsaydım, həmişə olduğu kimi canlı və gərgin olardım, həmişə zövq almaq və ilhamlandırmaq üçün orada olardım. Mən dünyaya mesaj, ruhumun ifadəsi, ətrafımdakı həqiqətin, gözəlliyin aynası olardım.

Sevgi haqqında şeir, təbiət haqqında şeir, həyat haqqında şeir olardım. Məni güldürən və həqiqətən canlı hiss etdirən hər şey haqqında danışardım. Günəşin doğuşundan və yarpaqların xışıltısından, insanlardan, sevgidən yazardım.

Şeir olsaydım, həmişə kamillik axtarışında olardım, hisslərimi ifadə etmək üçün həmişə doğru sözlər tapmağa çalışardım. Şeir sadə bir düşüncədən xüsusi bir yaradılışa çevrildiyi kimi, mən də həmişə hərəkətdə, daim inkişafda və dəyişkən olardım.

Bir növ, hər birimiz bir şeir ola bilərik. Hər birimizin danışacaq bir hekayəsi, paylaşacağı bir gözəlliyi və ötürməli bir mesajı var. Sadəcə ürəyimizi açmalıyıq və sözümüzün dənizə yol açan çay kimi sərbəst axmasına icazə verməliyik.

Bu düşüncə ilə mən həyatımın poeziyasını yaratmağa, dünyaya ən yaxşısını, ən gözəlini verməyə hazıram. Odur ki, məni dinləyənlərin qəlbində həmişə qalacaq şirin bir melodiya kimi sözlərin axmasına icazə verirəm.

Şeir haqqında çox şey yazmaq olar və mən bir şeir olsaydım, oxucuya duyğular aləmində səyahət təklif edən biri olmaq istərdim. Təsəvvür edirəm ki, mənim poeziyam hər bir oxucunun daxili dünyasına bir növ portal olacaq, onun ruhunun dərinliklərinə qapı açacaqdı.

Bu səyahətdə mən oxucuya hiss edə biləcəyi duyğuların bütün rənglərini və çalarlarını göstərmək istərdim. Sevincdən vəcddən tutmuş, ağrı və kədərə qədər istərdim ki, şeirim hər bir duyğu teli ilə oynasın, onu isti və sirli sözlərə sarsın.

Amma mən istəməzdim ki, şeirlərim hisslər aləmində sadə bir səyahət olaraq qalsın. İstəyirəm ki, bu, oxucuları ürəyini dinləməyə, arzularının arxasınca getməyə sövq edən bir şeir olsun. Onlara inandıqları şey uğrunda mübarizə aparmaq və həyatı doya-doya yaşamaq üçün cəsarət vermək.

Mən də istəyirəm ki, bu, oxucuları öz daxili gözəlliklərini kəşf etməyə və özlərini qeyd-şərtsiz sevməyə ruhlandıran bir şeir olsun. Onlara hər bir insanın özünəməxsus və özünəməxsus olduğunu və bu unikallığın əziz tutulmalı və qeyd edilməli olduğunu göstərmək.

Sonda mən şeir olsaydım, oxucuların ruhuna toxunan, onlara bir anlıq gözəllik və anlayış bəxş edən bir şeir olmaq istərdim. Onlara çətin günlərdən keçmək və tunelin sonundakı işığı görmək üçün güc vermək. Ruhlarında əbədi qalacaq, ən qaranlıq anlarında onlara ümid və ilham verəcək bir şeir.

 

İstinad başlığı ilə"Şeir - ruhumun güzgüsü"

Giriş:

Şeir hissləri, duyğuları və düşüncələri sözlə çatdırmaq üçün bir üsul olan yazılı bir sənət növüdür. Hər bir insanın şeirdə öz üslubu və üstünlükləri var və bu, mədəni kontekst, şəxsi təcrübə və ədəbi təsirlərə görə dəyişə bilər. Bu yazıda biz şeirin həyatımızda əhəmiyyətini və şeir olmağın necə olacağını araşdıracağıq.

İnkişaf:

Mən bir şeir olsaydım, düşüncələrimi, hisslərimi, duyğularımı ifadə edən sözlərin qarışığı olardım. Mən bir şəxsiyyət kimi mənim mahiyyətimi tutacaq qafiyəli, ritmli bir şeir olardım. İnsanlar mahnılarımı oxuyub duyğularımı hiss edər, dünyaya mənim gözlərimlə baxar, düşüncələrimi yaşayardılar.

Şeir kimi həmişə şərhə, təhlilə açıq olardım. Mənim sözlərim niyyətlə deyiləcək və müəyyən bir məqsəd daşıyacaqdı. Cazibədar bir anı tutan bir kətan kimi başqalarının ruhlarına ilham verə və onlara toxuna bilərdim.

Oxuyun  Dostluğun mənası nədir - İnşa, Hesabat, Bəstə

Şeir olsaydım, yaradıcılığımın ifadə forması olardım. Yeni və gözəl bir şey yaratmaq üçün sözləri unikal və fərdi şəkildə birləşdirərdim. Mən yazmağa olan həvəsimi və bir fikri və ya duyğunu sadə, lakin güclü şəkildə necə çatdıra biləcəyimi əks etdirəcək bir şeir olardım.

Şeirdə kompozisiya elementləri

Poeziyanın digər mühüm cəhəti quruluş və kompozisiya elementləridir. Şeirlər çox vaxt ağ boşluqlarla ayrılmış sətir qrupları olan misralarla yazılır. Bu misralar müxtəlif ölçülərdə ola bilər və qafiyə, ritmə və ya sətir uzunluğuna görə təşkil edilə bilər. Şeirdə həm də lirikaya dərinlik və emosional güc qatan metaforalar, təcəssümlər və ya bu kimi nitq fiqurları ola bilər.

Müasir və ənənəvi poeziya

Poeziya zamanla inkişaf edərək iki əsas kateqoriyaya bölünür: müasir poeziya və ənənəvi poeziya. Ənənəvi poeziya XNUMX-ci əsrdən əvvəl yazılmış, qafiyə və sayğacın ciddi qaydalarına əsaslanan şeirlərə aiddir. Digər tərəfdən, müasir poeziya bədii sərbəstlik, qaydalardan uzaqlaşmaq, yaradıcılığa və sərbəst ifadəyə təkan verməklə xarakterizə olunur. Buraya konfessiya şeiri, performans şeiri və s. daxil ola bilər.

Poeziyanın cəmiyyətdə əhəmiyyəti

Şeir insanlara öz hiss və düşüncələrini yaradıcı və estetik şəkildə ifadə etməyə imkan verən bir sənət növü olmaqla cəmiyyətdə həmişə mühüm rol oynamışdır. Bundan əlavə, poeziya bir etiraz forması, siyasi və ya sosial problemləri həll etmək və cəmiyyətdə dəyişiklik yaratmaq üçün bir yol ola bilər. Şeir həm də maarifləndirmək və ruhlandırmaq, oxucuları tənqidi düşünməyə və dünyanı fərqli rakursdan araşdırmağa təşviq etmək üçün istifadə edilə bilər.

Nəticə:

Poeziya dünyaya fərqli baxış bucağı təqdim edə bilən və geniş duyğu və hissləri çatdırmaq üçün bir yol ola bilən bir sənət növüdür. Şeir olsaydım, ruhumun, düşüncələrimin əksi olardım. Bu, öz təcrübələrimi və baxışlarımı başqaları ilə bölüşmək üçün bir yol olardı və sözlərim oxucularımın yaddaşında qalacaqdı.

Təsviri kompozisiya haqqında "Şeir olsaydım"

Şeirimin sözləri

Onlar xüsusi ritmlə düzülmüş, sizi hisslər, təxəyyül dünyasına aparan misralarda düzülmüş sözlərdir. Şeir olsaydım, oxucuların ruhunda güclü hisslər, səmimi duyğular oyadan sözlərin birləşməsi olmaq istərdim.

Klassik bir şeirdən bir misra olmaqla başlayardım, nəfis və incə, sözlər çox diqqətlə seçilmiş və mükəmməl simmetriya ilə düzülmüşdür. Bütün şeirin əsasını təşkil edən, ona məna və güc verən o misra olardım. Sözdə həqiqətən gözəllik axtaranları cəlb edəcək qədər sirli və cazibədar olardım.

Amma mən həm də o misra olmaq istərdim ki, ənənəvi poeziyanın qayda-qanunlarını pozan, qəlibləri sındıran, oxuyanları təəccübləndirən misra olsun. Mən qeyri-ənənəvi və yenilikçi olardım, yeni və orijinal sözlərlə dünyanı tamam başqa cür görməyə vadar edərdim.

Mən də istərdim ki, sizə sadə və aydın mesajı çatdıran, metaforalar və simvollar olmadan o dürüst və birbaşa misra olasınız. Ruhunuza toxunan, güclü duyğular oyadan, şeirimin xüsusi olaraq sizin üçün yazıldığını hiss etdirən o misra olardım.

Yekun olaraq deyim ki, mən şeir olsaydım, zəriflik, yenilik və səmimiyyətin mükəmməl vəhdətində olmaq istərdim. İstərdim ki, sözlərim ruhunuzu gözəlliklə doldursun və sizə güclü və emosional mesaj göndərsin.

Şərh yaz.