məzmun

İnşa haqqında Şərəf – güclü xarakter müəyyən edən fəzilət

 

Dürüstlük müəyyən etmək çətin ola biləcək bir fəzilətdir, lakin ona sahib olan insanda asanlıqla tanınır. Bu, insanın namusunu, namusunu, əxlaqını müəyyən etdiyi üçün insanın malik ola biləcəyi ən mühüm keyfiyyətlərdən biri sayıla bilər. Bu, uşaqlıqdan yetişdirilməli və şəxsiyyətin əsas xüsusiyyətinə çevrilməli olan dəyərdir.

Dürüstlük həyatın bütün sahələrində qorunub saxlanmalı olan həqiqət, ədalət və ədalət kimi dəyərlərə bağlılıq kimi başa düşülə bilər. Bu, heç kimin görmədiyi zaman etdiklərimizə, eyni zamanda müxtəlif vəziyyətlərdə başqalarına qarşı necə davrandığımıza aid olan bir fəzilətdir.

Dürüstlük həmişə özünüzə və başqalarına qarşı dürüst olmaq, hərəkətlərinizə görə məsuliyyət daşımaq və sözünüzü tutmaq deməkdir. Dürüst insanlar dostlarını və ya ailələrini aldatmaz, oğurlamaz, manipulyasiya etmir və ya xəyanət etmir. Çətin qərarlar qəbul etmək və ya fədakarlıq etmək olsa belə, həyatın bütün sahələrində dürüstlük və ədalətlə hərəkət edirlər.

Dürüstlük sağlam münasibətlər qurmaq, özünə və başqalarına inam yaratmaq üçün vacib bir fəzilətdir. Uğur və xoşbəxtliyə gedən yolda bizi dəstəkləyən və ruhlandıran, ətrafımızda dürüst insanların olması vacibdir. Eyni zamanda, başqalarına qarşı dürüst olmalı, onlara layiq olduqları hörmət və etibarı göstərməli, onlara mehriban və şəfqətlə yanaşmalıyıq.

İkiüzlülük və əxlaqi dəyərlərə əhəmiyyət verməyən insanlarla dolu bir dünyada dürüstlük çox vaxt nadir bir fəzilət ola bilər. Təəssüf ki, bu gün bir çox insanlar dürüstlüyü eqoizm, empatiyanın olmaması və başqaları və ya ümumilikdə cəmiyyət üçün nəticələrini nəzərə almadan öz məqsədlərinə çatmaq istəyi ilə səhv salırlar. Şərəf mənasız, həqiqi dəyəri olmayan boş sözə çevrilib.

Halbuki, dürüstlük hər şeydən üstün tutulmalı olan bir fəzilətdir. Hər şeydən əvvəl, şərəf söz və vədlərə əməl etməkdir. Dürüst olmaq öhdəliklərinizi yerinə yetirmək və sözünüzə əməl etmək deməkdir. Vicdanlı insanlar, nə qədər çətin olsa da, öz hərəkətlərinin nəticələrini düşünür və qərarlarına görə məsuliyyət daşıyırlar.

İkincisi, şərəf insanların mədəni, sosial və iqtisadi fərqlərindən asılı olmayaraq hörmət və ləyaqətlə rəftar etməkdir. Namuslu insanlar heç kimə zahiri görkəminə, var-dövlətinə görə mühakimə etməz, hər kəsə hörmət və ehtiramla yanaşır. Onlar başqalarının ehtiyaclarına, hisslərinə və hüquqlarına hörmət edir və ətrafdakılara kömək etmək üçün öz bacarıq və resurslarından istifadə etmək üçün məsuliyyət daşıyırlar.

Üçüncüsü, dürüstlük dürüstlük və şəffaflıqla hərəkət etməkdir. Vicdanlı insanlar həqiqəti gizlətmir və öz maraqlarına çatmaq üçün vəziyyətləri manipulyasiya etmirlər. Dürüstlüklə hərəkət edirlər, həmişə həqiqəti söyləyirlər və hərəkətlərinin nəticələrini qəbul edirlər. Səhvlərini və ya qüsurlarını gizlətmirlər, əksinə onları tanıyıb düzəldirlər.

Dördüncüsü, şərəf, məruz qaldığınız kənar təzyiqlərdən və sınaqlardan asılı olmayaraq öz dəyərlərinizə və inanclarınıza bağlı qalmaqdır. Vicdanlı insanlar sosial normalara və ya digər insanların gözləntilərinə zidd görünsələr belə, öz dəyərlərinə və inanclarına sadiq qalırlar. Onlar nə qədər çətin olsa da, düzgün qərarlar verməyə kömək edən daxili gücə malikdirlər.

Nəticə olaraq, dürüstlük güclü xarakterə və əxlaqi bütöv bir insan olmaq üçün vacib bir fəzilətdir. Bu, bizə dürüstlüyümüzü qoruyub saxlamağa və həyatın bütün sahələrində dürüst və ədalətli yanaşmaya kömək edir. Dürüstlük bizə dəyərlərimizi saxlamağa və vədlərimizə əməl etməyə, özümüzə və başqalarına qarşı dürüst olmağa, sağlam və ahəngdar münasibətlər qurmağa kömək edir.

İstinad başlığı ilə"Şərəf – cəmiyyətdə tərif və əhəmiyyət"

Giriş:

Şərəf dünya mütəfəkkirləri və filosofları tərəfindən zamanla müzakirə edilən və müəyyən edilən əxlaqi anlayışdır. Bu, dürüstlük, sədaqət və hörmət kimi insanın dürüst və etik davranışının əsasını təşkil edən dəyər və prinsiplərə aiddir. Dürüstlük cəmiyyətdə müsbət və etibarlı münasibətlərin inkişaf etdirilməsi və saxlanmasında ən vacib elementlərdən biri hesab olunur.

Şərəf tərifi:

Şərəf mədəniyyət, ənənə və kontekstlə fərqli şəkildə müəyyən edilə bilən subyektiv bir anlayışdır. Ümumiyyətlə, şərəf dürüst davranış, dürüstlük, sədaqət və hörməti ehtiva edən əxlaqi və əxlaqi dəyərlər toplusu kimi müəyyən edilə bilər. Bu dəyərlər həm şəxsi, həm də peşəkar həyatda sağlam və etibarlı münasibətlərin qorunması üçün vacib hesab olunur.

Cəmiyyətdə şərəfin əhəmiyyəti:

Dürüstlük sağlam sosial və işgüzar əlaqələri inkişaf etdirmək və saxlamaqda mühüm rol oynayır. İnsanlar dürüst və dürüst olanlara güvənir və bu, daha güclü və müsbət münasibətlərin inkişafına səbəb ola bilər. Dürüstlük həm də ədalətli rəqabəti və rəqiblərə hörməti təşviq edən sağlam biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi və saxlanması üçün əsas amildir.

Oxuyun  Səxavət və onun əhəmiyyəti - İnşa, Kağız, Kompozisiya

Müasir cəmiyyətdə şərəf:

Müasir cəmiyyətdə insanların əxlaqi və əxlaqi dəyərlərə deyil, öz maraqlarına əsaslanaraq qərarlar qəbul etməyə başlaması səbəbindən şərəf anlayışı şübhə altına alınıb. Bu səbəbdən namus anlayışının yenilənməsi və insanların həyatlarının bütün sahələrində düzgünlük və dürüstlüklə hərəkət etməyə təşviq edilməsi vacibdir.

Namusun yüksəldilməsində təhsilin rolu:

Təhsil şərəf və dürüstlük dəyərlərinin təbliğində mühüm rol oynayır. Uşaqlara erkən yaşlarından dürüstlüyün əhəmiyyətini dərk etməyi öyrətmək, xarakter və dürüstlük inkişaf etdirmək lazımdır. Bundan əlavə, təhsil müəssisələri şərəf dəyərlərini təbliğ etməli və tələbələr arasında dürüst davranış və dürüstlüyə təşviq edən proqramlar hazırlamalıdır.

Mədəni və tarixi perspektivlər

Şərəf bəşər tarixində çox mühüm dəyər olub və müxtəlif mədəniyyətlərdə fərqli şəkildə baxılıb. Məsələn, Yaponiyanın samuray mədəniyyətində şərəf diqqət mərkəzində idi və şərəf və cəsarətlə əlaqələndirilirdi, çünki bu döyüşçülərə nəyin bahasına olursa-olsun öz şərəflərini qorumaq öyrədilirdi. Qədim yunanların mədəniyyətində şərəf qəhrəmanlıq fəzilətləri və etik ideallarla əlaqələndirilmiş, şəxsi nüfuz və nüfuz onların öz həyatları qədər önəmli olmuşdur.

Fəlsəfi perspektivlər

Filosoflar həm də şərəf anlayışı haqqında mübahisə etmiş və əxlaqi bütövlük, məsuliyyət, özünə və başqalarına hörmət kimi aspektləri vurğulamışlar. Məsələn, Aristotel deyirdi ki, şərəf heç vaxt tanınma və ya mükafat axtarmadan, doğru olanı etməyi və ardıcıl şəkildə etməyi ehtiva edən bir fəzilətdir. Alman filosofu İmmanuel Kant üçün şərəf qanuna hörmət və özünə və başqalarına qarşı mənəvi məsuliyyətlə bağlı idi.

Müasir perspektivlər

İndiki vaxtda dürüstlük şəxsi və peşəkar dürüstlük, dürüstlük və öhdəliklərə sadiqlik kimi gündəlik həyatda dəyər kimi qəbul edilə bilər. Müasir cəmiyyətdə insanlar başqalarına etibar edə biləcəkləri və hörmət və ədalətli davranılacağına əmin olduqları bir mühitdə yaşamağa çalışdıqları üçün bunlar axtarılan və qiymətləndirilən keyfiyyətlərdir.

Şəxsi perspektivlər

Hər bir insanın şərəf üçün öz dəyərləri və mənaları var. Bəzi insanlar şərəfi düzgünlük və dürüstlüklə əlaqələndirə bilər, bəziləri isə özünə və başqalarına hörmətlə əlaqələndirə bilər. Bir çox insanlar üçün şərəf, şəxsi nəticələrindən asılı olmayaraq ədalətli olmaq və düzgün olanı etməkdir.

Nəticə

Dürüstlük cəmiyyətimizdə dürüstlük, düzgünlük və məsuliyyətlə müəyyən edilə bilən mürəkkəb və dəyərli bir anlayışdır. Başqaları ilə münasibətlərimizdə, işimizdə və gündəlik davranışımızda dürüstlüyü inkişaf etdirmək və təşviq etmək vacibdir. İstər yeniyetmə, istərsə də böyüklər olsun, şərəf hamımızın qəbul etdiyi dəyər olmalıdır ki, daha yaxşı və ədalətli bir dünyada yaşaya bilək.

Təsviri kompozisiya haqqında şərəf nədir?

 

Dürüstlük, cəmiyyətdə qiymətli bir dəyərdir

Müasir dünyamızda əxlaqi və əxlaqi dəyərlər çox vaxt şəxsi və qrup maraqlarının kölgəsində qalır. Bu dəyərlər arasında şərəf ən mühümlərindən biridir ki, onu asanlıqla gözdən salmaq, hətta köhnəlmiş anlayışa çevirmək olar. Bununla belə, düzgünlük sağlam və işlək bir cəmiyyət üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu, özünə, başqalarına və dəyər verdiyimiz dəyərlərə və prinsiplərə hörməti təmsil edir.

Şərəf özünə hörmətdən, öz prinsip və dəyərlərinə sadiq qalmaq bacarığından başlayır. Bir çox insanlar başqalarının fikirlərinə və ya mövcud tendensiyalara meyllənsə də, vicdanlı insan onların əqidəsinə tabe olur və istənilən vəziyyətdə vicdanla hərəkət edir. Bu o demək deyil ki, mükəmməl olmalısınız, sadəcə özünüzə və başqalarına qarşı dürüst olmağa çalışın. İnsanlar öz namuslarına hörmət etdikdə, ətrafdakılar üçün müsbət nümunə ola bilərlər.

Bundan əlavə, şərəf başqalarına hörmət etməyi də nəzərdə tutur. Bu, digər insanlarla münasibətlərdə dürüstlük, etibar və hörməti ehtiva edir. İnsan başqaları ilə münasibətdə dürüst olduqda, bu, daha güclü və daha birləşmiş icmaya töhfə verə biləcək etimad və qarşılıqlı hörmət mühiti yaradır. Bu texnologiya və sürət dünyasında ətrafımızdakı insanlarla münasibətlərə diqqət yetirməyi unutmamaq vacibdir.

Şərəf bizim əziz tutduğumuz dəyərlərə və prinsiplərə də şamil edilir. Nəyə inandığımız və nəyi vacib hesab etdiyimiz barədə dürüst olsaq, özümüz və yaşadığımız cəmiyyət üçün daha yaxşı seçimlər edə bilərik. Dürüstlük qeyri-münasib davranışın qarşısını almağa kömək edə bilər və daha yaxşılığa töhfə verən hərəkətləri təşviq edə bilər. Bu yolla dürüstlük daha ədalətli və ədalətli cəmiyyətin yaradılmasında mühüm rol oynaya bilər.

Oxuyun  Qızılgül - İnşa, Hesabat, Kompozisiya

Yekun olaraq qeyd edək ki, şərəf mürəkkəb və subyektiv anlayışdır və onun istifadə olunduğu mədəni və sosial kontekstdən asılı olaraq müxtəlif formalarda müəyyən edilə bilər. Tərifindən asılı olmayaraq, dürüstlük, düzgünlüyü, dürüstlüyü və qarşılıqlı hörməti təşviq edən hər bir sağlam cəmiyyətin əsas fəzilətidir. Hər bir fərd, yaşadığı cəmiyyətin mənəvi və əxlaqi dəyərlərinə hörmət edərək, öz şərəfini inkişaf etdirməyə və buna uyğun hərəkət etməyə borcludur. Yadda saxlamaq lazımdır ki, dürüstlük anadangəlmə bir xüsusiyyət deyil, özünü əks etdirmə və nizam-intizamın davamlı səyləri ilə inkişaf etdirə və inkişaf etdirə biləcəyimiz bir keyfiyyətdir.

Şərh yaz.